ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ / ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ
ΩΡΙΑΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΥΠΟΙ - ΤΕΧΝΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Copyright © 2015 KAPA ENGINEERING ITALIA
Κατασκευάζονται εξ' ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα κατάλληλο για τρόφιμα
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τη μέγιστη δυναμικότητα σε συνάρτηση με τη θερμοκρασία.  Κάποιες κατηγορίες τροφίμων δεν επιδέχονται υψηλές τιμές θερμοκρασίας οπότε η δυναμικότητα ελαττώνεται σε συνάρτηση με τη θερμοκρασία λειτουργίας. Η θερμοκρασία λειτουργίας των ξηραντηρίων PHYSIS είναι ρυθμιζόμενη ανάλογα με τις απαιτήσεις της εφαρμογής.
KAPA ENGINEERING ITALIA s.r.l.
Ρυθμιζόμενες θερμοκρασίες για τη διατήρηση των θρεπτικών ουσιών
Δυνατότητα λειτουργίας κι ως ξηραντήριο βιομάζας ή ελαιοπυρήνα
Πατήστε πάνω στην εικόνα για να δείτε τον πίνακα δυναμικοτήτων